روش هایی رایگان برای تبلیغ کسب و کار شما!

اگر وب‌سایت دارید، از تمامی همکاران و آشنایان تان بخواهید آدرس سایت شما را در سایت خودشان قرار دهند، حتی اگر زمینه سایت آن‌ها کاملا متفاوت است.

گزارشی کوتاه از شرکت یا محصول خود تهیه کنید و آن را به تمامی مجلات و نشریات وابسته به زمینه کاری‌تان ارسال کنید. شاید یکی از آن‌ها گزارش شما را چاپ کرد!
نشریه‌ای در زمینه کار خود بنویسید و هر هفته برای مخاطبان‌تان ایمیل کنید؛ می‌تواند حتی یک صفحه باشد اما مطالبی مفید و آموزنده ارائه دهید.
اگر محل مناسبی در اختیار دارید سمینار رایگان برگزار کنید و خبر آن را به نشریات بدهید. سمینار شما می‌تواند در گروه‌های کوچک مثلا ۱۰ نفره باشد.
تبلیغات با پست را فراموش نکنید. می‌توانید نامه‌ای یک صفحه‌ای از محصول خود تهیه کنید و آن را به ۱۰۰۰ نفر ارسال کنید. آدرس‌ها را از کتاب‌های اول و دوم بیابید.
بروشور تبلیغاتی چاپ کنید و آن‌ها را توزیع کنید و برای مشتریان خدمات ویژه‌ای مانند تحویل رایگان در نظر بگیرید.

مطالعه بیشتر